Użytkownik:     RnD


Dodane pomysły

Poziom trudności Nazwa Ocena
Łatwy Zakaz używania windy w razie pożaru (ocen: 0)
Łatwy Nie dotykać (ocen: 0)
Łatwy Zakaz ruchu urządzeń do transortu poziomego (ocen: 0)
Łatwy Zakaz przejścia (ocen: 0)
Łatwy Zakaz używania otwartego ognia (ocen: 0)
Łatwy Tabliczka telefonów alarmowych (ocen: 0)
Łatwy Aplikator mgły wodnej (ocen: 0)
Łatwy Wózek gaśniczy (ocen: 0)
Łatwy Stacjonarna bateria gaśnicza (ocen: 0)
Łatwy Drabina pożarowa (ocen: 0)
Łatwy Zakaz gaszenia wodą (ocen: 0)
Łatwy Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się (ocen: 0)
Łatwy Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi (ocen: 0)
Łatwy Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego (ocen: 0)
Łatwy Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym (ocen: 0)
Łatwy Ostrzeżenie przed materiałami radioaktywnymi (ocen: 0)
Łatwy Ogólny znak ostrzegawczy (ocen: 0)
Łatwy Nakaz stosowania maski spawalniczej (ocen: 0)
Łatwy Nakaz stosowania kamizelki odblaskowej (ocen: 0)
Łatwy Nakaz stosowania ochrony głowy (ocen: 0)
Łatwy Nakaz mycia rąk (ocen: 0)
Łatwy Nakaz stosowania ochrony oczu (ocen: 0)
Łatwy Nakaz stosowania ochrony słuchu (ocen: 0)
Łatwy Telefon bezpieczeństwa (ocen: 0)
Łatwy Zestaw sprzętu przeciwpożarowego (ocen: 0)
Łatwy Zakaz używania telefonów komórkowych (ocen: 0)
Łatwy Zakaz wstępu z jedzeniem i piciem (ocen: 0)
Łatwy Zakaz wstępu ze zwierzętami (ocen: 0)
Łatwy Zakaz fotografowania (ocen: 0)
Łatwy Zakaz wstępu dzieciom (ocen: 0)
Łatwy Ostrzeżenie przed śliską powierzchnią (ocen: 0)
Łatwy Ostrzeżenie przed złym psem (ocen: 0)
Łatwy Przeczytaj instrukcję (ocen: 0)
Łatwy Nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu (ocen: 0)
Łatwy Nakaz używania pojemnika na śmieci (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego (ocen: 0)
Łatwy Nie zastawiać (ocen: 0)
Łatwy Palenie tytoniu zabronione (ocen: 0)
Łatwy Alarm przeciwpożarowy (ocen: 0)
Łatwy Hydrant wewnętrzny (ocen: 0)
Łatwy Gaśnica (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół (prawostronny) (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół (w prawo) (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w prawo (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w górę (w prawo) (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w górę prawostronny (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół (lewostronny) (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół (w lewo) (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w lewo (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w górę (w lewo) (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w górę (lewostronny) (ocen: 0)
Łatwy Miejsce zbiórki do ewakuacji osób niepełnosprawnych (ocen: 0)
Łatwy Przekręcić w prawo, aby otworzyć (ocen: 0)
Łatwy Przekręcić w lewo, aby otworzyć (ocen: 0)
Łatwy Okno ratunkowe (ocen: 0)
Łatwy Woda zdatna do picia (ocen: 0)
Łatwy Telefon awaryjny (ocen: 0)
Łatwy Pierwsza pomoc medyczna (ocen: 0)
Łatwy Miejsce zbiórki do ewakuacji (ocen: 0)
Łatwy Przesunąć w lewo w celu otwarcia (ocen: 0)
Łatwy Przesunąć w prawo w celu otwarcia (ocen: 0)
Łatwy Stłuc, aby uzyskać dostęp (ocen: 0)
Łatwy Kierunek drogi ewakuacyjnej (w dół) (ocen: 0)
Łatwy Kierunek drogi ewakuacyjnej (w lewo) (ocen: 0)
Łatwy Pchać z prawej strony, aby otworzyć (ocen: 0)
Łatwy Pchać z lewej strony, aby otworzyć (ocen: 0)
Łatwy Pchać, aby otworzyć (ocen: 0)
Łatwy Ciągnąć z prawej strony, aby otworzyć (ocen: 0)
Łatwy Ciągnąć z lewej strony, aby otworzyć (ocen: 0)
Łatwy Ciągnąć, aby otworzyć (ocen: 0)
Łatwy Kierunek drogi ewakuacyjnej (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (w prawo) (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (w lewo) (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (w lewo) (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (w prawo) (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo) (ocen: 0)
Łatwy Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w prawo) (ocen: 0)
Łatwy Wyjście ewakuacyjne (prawostronne) (ocen: 0)
Łatwy Wyjście ewakuacyjne (lewostronne) (ocen: 0)
Łatwy Wyjście ewakuacyjne (ocen: 0)