Użytkownik:     RnD


Dodane pomysły

Poziom trudności Nazwa Ocena
Łatwy Zakaz używania windy w razie pożaru (ocen: 0)
Łatwy Nie dotykać (ocen: 0)
Łatwy Zakaz ruchu urządzeń do transortu poziomego (ocen: 0)
Łatwy Zakaz przejścia (ocen: 0)
Łatwy Zakaz używania otwartego ognia (ocen: 0)
Łatwy Tabliczka telefonów alarmowych (ocen: 0)
Łatwy Aplikator mgły wodnej (ocen: 0)
Łatwy Wózek gaśniczy (ocen: 0)
Łatwy Stacjonarna bateria gaśnicza (ocen: 0)
Łatwy Drabina pożarowa (ocen: 0)
Łatwy Zakaz gaszenia wodą (ocen: 0)
Łatwy Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się (ocen: 0)
Łatwy Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi (ocen: 0)
Łatwy Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego (ocen: 0)
Łatwy Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym (ocen: 0)
Łatwy Ostrzeżenie przed materiałami radioaktywnymi (ocen: 0)
Łatwy Ogólny znak ostrzegawczy (ocen: 0)
Łatwy Nakaz stosowania maski spawalniczej (ocen: 0)
Łatwy Nakaz stosowania kamizelki odblaskowej (ocen: 0)
Łatwy Nakaz stosowania ochrony głowy (ocen: 0)
Łatwy Nakaz mycia rąk (ocen: 0)
Łatwy Nakaz stosowania ochrony oczu (ocen: 0)
Łatwy Nakaz stosowania ochrony słuchu (ocen: 0)
Łatwy Telefon bezpieczeństwa (ocen: 0)
Łatwy Zestaw sprzętu przeciwpożarowego (ocen: 0)
Łatwy Zakaz używania telefonów komórkowych (ocen: 0)
Łatwy Zakaz wstępu z jedzeniem i piciem (ocen: 0)
Łatwy Zakaz wstępu ze zwierzętami (ocen: 0)
Łatwy Zakaz fotografowania (ocen: 0)
Łatwy Zakaz wstępu dzieciom (ocen: 0)

1 2 3 >